FIBREE, de Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise, organiseerde op 20 februari als eerste lid een bijeenkomst in de nieuwe evenement ruimte van Holland ConTech & PropTech. Het betrof een bijeenkomst van de Nederlandse FIBREE-werkgroep. Sinds 2019 is een kernteam bestaande uit mensen van FIBREE, Kadaster en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezig met de ontwikkeling van een 0.7-versie van een zogenaamde ‘Unique Object Identifier’ (UOI).

Dit wordt in samenwerking gedaan met een brede werkgroep van publieke en private organisaties en via een snel groeiend internationaal consortium wordt dit onderwerp inmiddels door meerdere publieke en private organisaties in de Verenigde Staten tot Australië omarmt. De UOI is als infrastructuur-schakel bedoeld om in een digitaal informatie-landschap, met een sterk toenemende hoeveelheid databases, verschillende gebruikers in staat te stellen de voor hun relevante informatie over gebouwen en hun omgeving uit de verschillende decentrale databases te identificeren en met elkaar te verbinden.

Op 20 februari werd de 0.7-versie van de UOI besproken met de FIBREE-werkgroep. De komende weken zal het kernteam een brede stakeholderconsultatie gaan houden.

Mocht je geïnteresseerd zijn deel te nemen aan deze stakeholder-consultatie, stuur dan een mail naar uoi@fibree.org.

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van onze evenement ruimte, neem dan contact op met onze Event Manager Lotte de Backer via lotte@contechproptech.nl!

Onze eventruimte beschikt over:

  • Capaciteit voor 50 personen;
  • Verschillende catering (alcohol vrij) en decoratie mogelijkheden;
  • Een podium, scherm, geluid, katheder, wifi, whitebord en flipover.
Share This