Hoe ziet het best-case scenario er voor jouw bedrijf uit?

Dit is de eerste vraag die ze je stellen bij Minkowski Agency for Applied Futures.

De gewenste toekomst visualiseren is namelijk het startpunt van je transformatie. Door vanuit dit vooruitzicht terug te redeneren naar het heden, kun je met behulp van bepaalde tools en methodes de stappen in kaart brengen die nodig zijn om daar te komen.

Op deze manier, kun je nú al beginnen met het toepassen van de toekomst. Minkowski noemt dat ‘applied futures thinking’.

Omdat het omzetten van een goed idee naar een werkbaar plan, precies is waar onze innovators club mee bezig is, heeft HCP dit mysterieus klinkende bedrijf ingeschakeld voor een (online) workshop.

What’s in a name?

Natuurkundigen die celebrity-status weten te verwerven, zijn een zeldzaam fenomeen. Maar als er iemand is die de kansen heeft weten te verslagen – dan is dat household name Albert Einstein wel. ‘Hermann Minkowski’ daarentegen, zal wat minder bellen doen laten rinkelen. Toch zouden we de eerste niet kennen, als de tweede hem niet had ondersteund.

Deze Joods-Duitse, negentiende-eeuwse wiskundige speelde namelijk een belangrijke rol in Einsteins leven: eerst als diens professor en later als de ‘aanvuller’ van diens relativiteitstheorie, door deze in het kader van de vierdimensionale ruimtetijd te interpreteren.

Dit tamelijk onbekend genie heeft zich inmiddels weten te reïncarneren tot het gelijknamige Minkowski Agency for Applied Futures, en fungeert wederom als geleider voor anni mirabiles, maar dan in de business wereld.

Een kegel van mogelijkheden

Door Minkowski weten we dat er slechts een ‘kegel’ van mogelijke opties bestaat die een bepaald deeltje in de toekomst kan innemen.

Deze ‘cone of possibilities’ wordt nu gebruikt om toekomstige mogelijkheden voor bedrijven te traceren en de weg ernaartoe uit te stippelen. Dit doen ze bij Minkowski door – onder andere – de tool Stories for Change in te zetten.

Stories for change

De kracht van verhalen hebben we al in een eerdere blogpost belicht. Sec data en instructies inspireren namelijk niemand. Wij mensen zijn gevoelswezens en raken enkel gemotiveerd om tot actie over te gaan als het idee (het verhaal) achter de actie ons emotioneel engageert. Voor transformatie is het dus ontzettend behulpzaam dat alle betrokkenen overeenstemming bereiken over het ‘waarom’ achter de beslissing. En dit kan door de redenen voor de innovatie in de vorm van een boeiend verhaal te gieten.

Maar hoe vervorm je een aspiratie tot een plan mét verhaal? Door Minkowski’s stappenplan te volgen, bijvoorbeeld.

Stap 1: Empathie als eerste stap voor co-creatie

Een innovatietraject is een proces dat je met z’n allen aangaat. Door samen op onderzoek te gaan en te experimenteren leer je uiteindelijk meer dan alleen. Om deze co-creatieve exercitie succesvol met elkaar aan te gaan is het – ten eerste – belangrijk snel een groep te vormen en elkaar te leren kennen. Stap één is dus een relatie met elkaar leggen gebouwd op empathie. Dit kan bijvoorbeeld door deelnemers in kleinere groepen op te splitsen en een persoonlijke vraag te laten beantwoorden zoals ‘welke positieve verandering heeft corona bij jou teweeggebracht?’

Stap 2: Gezamenlijk doel stellen

Natuurlijk dient het ideale toekomstscenario voor iedereen helder te zijn. Visualiseer het behalen van dit doel, hoe far off het ook lijkt. Dat iets onmogelijk lijkt, betekent niet dat het ook onmogelijk ís.

NASA schrok ook van John F. Kennedy’s resolute mededeling dat de V.S. de eerste macht zou zijn die een man naar de maan zou sturen; binnen tien jaar. Maar het is wel gelukt.

Stap 3: Scenario Based Reasoning: backcasting

Als de toekomstige Holy Grail vaststaat, ga je het plan erheen uitstippelen. Hiervoor gebruikt Minkowski een scenario based reasoning aanpak die gestoeld is op de backcasting methode. Bij deze methode gebruik je de toekomst als startpunt. Vanuit daar ga je terugredeneren naar het heden. Wat is er allemaal nodig om dit plan uit te laten komen?

Ook NASA heeft gebruik gemaakt van backcasting om de man-naar-de-maan droom te laten materialiseren. Ze namen het gewenste eindpunt voor ogen – het feest dat zou worden gegeven voor de teruggekeerde astronauten – en praatten over de missie alsof die al volbracht was.

Iedereen bij NASA was zo overtuigd dat ze het gingen doen, dat zelfs de schoonmaker zei “We are going to put a man on the moon, we only have to figure out how.”

Stap 3.1: The Wheel of Reasoning

Wat kan helpen bij backcasting, is Minkowski’s Wheel of Reasoning. Deze tool is handig voor scenario-uitstippeling en voor het opbouwen van de argumentatie om de geïdentificeerde problemen op te lossen.

Bij het invullen van dit wiel, ga je eerst van het heden naar het verleden om de complexiteit van de huidige situatie goed te doorgronden. Door te beginnen bij het probleem en vervolgens de oorzaken te onderzoeken in plaats van meteen naar de oplossing te gaan kijken, word je gedwongen dieper over de uitdaging na te denken.

  1. Begin bij de Crisis.

Dit is de crisis die je momenteel ervaart; de reden waarvoor je een transformatie in gang wil zetten.

  1. Ga vervolgens tegen de klok in omhoog naar Problem.

Waar komt die crisis vandaan? Bepaal het onderliggende probleem.

  1. Threat

Wat is er zo bedreigend aan deze situatie?

  1. Cause

Dit is de laatste stap richting het verleden. Hier ga je nadenken over de reden waarom je in deze situatie bent geraakt.

  1. Change

Dit is het ‘man on the moon’ moment dat je krijgt als je de crisis oplost; het ideale toekomstscenario.

  1. Solution

Denken vanuit een toekomstige droom, verbeelding of visie, in plaats van vanuit de status quo, stimuleert het denken in mogelijkheden. Welke oplossingen zou je kunnen creëren, om succesvol je doel te bereiken?

  1. Opportunity

Welke mogelijkheden zie je om je moonshot mee te bereiken?

  1. Source

De source is het startpunt van je transformatie. Het bestaat uit de ingrediënten die vandaag de dag al aanwezig zijn (in je organisatie) en die je in kunt zetten om de verandering in gang te zetten.

Stap 4: Post-its of Miro-boarden

Schrijf al je gedachtes op per categorie op post-its (of gebruik een Miro-board om dit online te doen).

Stap 5: Klopt het verhaal?

Om te kijken of je ingevulde Wheel als een samenhangend verhaal klinkt, kun je je ingevulde antwoorden met de klok mee lezen, van ‘Cause’ naar ‘Change’.

Stap 6: Non-judgmental feedback

Indien er met meerdere groepen aan dit experiment is gewerkt, luister dan naar elkaars scenario’s. Iedere groep begint dan bij ‘Cause’ en vertelt het verhaal helemaal rond (met de klok mee).

De toehoorders geven hier ‘non-judgmental feedback’ op. Wanneer je op deze manier feedback geeft, formuleer je de feedback alleen in de vorm van vragen. Deze vragen worden niet direct beantwoord, maar verzameld om later een tweede, meer robuuste, iteratie van de Wheel of Reasoning te maken. Op deze manier wordt een direct oordeel over het werk uitgesteld en dat komt de kwaliteit van het werk vaak ten goede.

Stap 7: Story Outline

De volgende stap is om de opgedane inzichten van de Wheel of Reasoning te gebruiken voor het opstellen van een Story Outline. Hiermee construeer je een verhaal dat je kunt overdragen aan andere mensen.

Stap 8: Take action!

Dan is de laatste fase aangebroken: het uitvoeren van je plan en het naar buiten dragen van je verhaal. Al het gebrainstorm is natuurlijk nutteloos, als je niet weet hoe je je ideeën kunt toepassen.

Ook al is je plan (nog) niet perfect, neem actie! Je zal gegarandeerd ergens vastlopen, maar ‘fail often and fail fast’ is hier het motto. Zo blijf je in beweging en kun je profiteren van alle lessen.

 

HCP dankt Jörgen van der Sloot (Founder), Alexandre Janssen (Founder) en Joris Ankersmit (Head USA & UK) van Minkowski, The Agency for Applied Futures. Meer informatie? https://minkowski.org/

Share This