“Wat een prachtig new format, geweldig initiatief. Wel jammer dat we na afloop geen biertje met elkaar kunnen drinken.” Coen van Oostrom, de CEO van het vooruitstrevende EDGE Technologies, opende de eerste editie van het grootste online bouw- en vastgoedevenement van Nederland: Building Futureproof.

De upside van de coronacrisis is dat een breder publiek de noodzaak doorziet voor het inzetten van technologie om betere, gezondere en veiligere gebouwen te creëren. De vier pillars van EDGE – sustainability, gezondheid, smart en gebruiksvriendelijk design – staan dan ook volop in de belangstelling. Zelfs bij overheden. “Het optimisme in mij gaat eindelijk doorbraak vinden,” aldus Coen.

Inzoomen op gezondheid

“Bij onze grote gebruikers, de ‘Amazons’ en de ‘Coca-Cola’s’, zie je een enorme stijging in de vraag naar gezondheid,” vertelt Coen. Dat is begrijpelijk, want er zijn veel aanpassingen nodig om virusspreiding tegen te kunnen gaan en de voorgeschreven afstand in gebouwen te kunnen waarborgen. Zo zijn er al bijvoorbeeld vrij eenvoudige sensoren die gaan piepen als men ‘te dicht’ bij elkaar staat, camera’s die op de 0.1 °C nauwkeurig de temperatuur kunnen meten en liftdeuren die niet opengaan voor iemand met koorts. Maar gezondheid gaat veel verder dan temperatuur meten en afstand houden natuurlijk. Ook andere factoren die bevorderlijk zijn voor virusverspreiding worden onder de loep genomen. Denk hierbij aan daglicht, air quality, vochtigheid en droogte.

Refocus op duurzaamheid

Door alle heisa omtrent de corona-uitbraak, komt het thema duurzaamheid nauwelijks nog aan bod. Terwijl het nog geen paar maanden geleden een enorm momentum genoot. Maar de gezondheidstechnologieën die momenteel zo ontzettend in demand zijn, kunnen als bruggetje worden gebruikt om later ook milieukwesties mee op te pakken.  “Als je aan de slag gaat met technologie op gezondheidsgebied, kun je meteen in één push ook zien wat er gebeurt op sustainability gebied. Je kunt met dezelfde sensoren ook meten wat er gaande is op andere gebieden,” legt Coen uit.

Smart wordt de norm

“Er bestaat geen twijfel meer dat alle professionele kantoorgebouwen, smart gaan worden. Alle building managers zullen willen weten ‘Hoe Parisproof we zijn’ qua carbon footprint, maar ook met name wat er gaande is in het gebouw op gezondheidsgebied,” zegt Coen. “Technologie wordt bovendien steeds goedkoper. Waar nog wel een uitdaging ligt, is in de communicatie tussen de verschillende toepassingen.”

Heroverweging rol kantoor

Nu het bewezen is dat thuiswerken net zo effectief is, zullen werknemers vaker van deze optie gebruik gaan maken. Dit leidt tot een heroverweging van de rol van het kantoor. “We zijn nu aan het nadenken over hoe we de werkplek kunnen professionaliseren. Het zal niet meer om het aantal m2 gaan, maar vooral over hoe de zakelijke omgeving de productiviteit van mensen beïnvloedt. En daar hoort die thuiswerkplek definitief voor altijd bij.” Dit betekent dat de kantorenmarkt waarschijnlijk kleiner gaat worden, maar tegelijkertijd een kwalitatieve impuls zal krijgen. “Het kantoor gaat meer een plek worden waar we bij elkaar komen, ideeën opdoen, elkaar enthousiasmeren, een biertje drinken en samen lachen om persoonlijke verhalen,” voorspelt Coen. Veel kantoren zijn hier echter niet op ontwikkeld en daar zien ze bij EDGE natuurlijk een enorme kans liggen. “Het kantoor moet een ruimte worden met goede technologie en goede app-functies, waar mensen elkaar fijn kunnen ontmoeten. Een veilige omgeving die Parisproof is.”

**quotes zijn hier en daar ingekort

Share This