Het aandeel van vastgoedsector in klimaatverandering

In dit artikel duiken we in hoe we het aandeel van de vastgoedsector in klimaatverandering kunnen verkleinen. Van de vastgoedindustrie wordt namelijk een besparing van 3,4 megaton (1 megaton = 1 miljoen ton) CO2 verwacht tegen 2030. Klimaatverandering gaan we tegen, door onze CO2-uitstoot aan banden te leggen. Omdat CO2 voornamelijk ontstaat door het verbranden van fossiele brandstoffen, is het van cruciaal belang dat we overgaan naar duurzame energie.

Rutte III heeft in het regeerakkoord vastgelegd om met de nationale uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) in 2050 op 95% reductie te zitten. Tussentijds, tegen 2030, is het streven om 49% te hebben bespaard.

Ook het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013, legt bepaalde ambities vast voor de sector. Zo moet o.a. alle nieuwbouw vanaf 2020 energieneutraal, en de gehele gebouwde omgeving vanaf 2050, en moet de huursector corporaties vanaf 2020 minimaal energielabel B en particulier voor 80% label C hebben. Dit moet gerealiseerd worden middels voorlichting, bewustwording, ontzorging, financieringsondersteuning en toezicht.

Energieakkoord vastgoedsector klimaatverandering

Vervuilender dan het verkeer

De vastgoedsector is goed voor 30% van de wereldwijde CO2-uitstoot, en 36% van de uitstoot in Nederland. Dit komt o.a. door het hoge energieverbruik uit computers, verlichting, verwarming, en airconditioning. In Nederland gebruiken huishoudens maar 20% van de stroom, de rest is voor zakelijke gebruikers. Winkels, woningen en kantoorpanden zijn vervuilender dan verkeer of industrie.

Energie besparen, om zo de CO2-uitstoot te beperken, vraagt om technische snufjes, een effici├źntere inrichting van gebouwen, hergebruik van grondstoffen, slimmer gebruik van restwarmte en natuurlijk om innovatieve oplossingen die (duurzame) elektriciteit genereren. Ook is de sector afhankelijk van een hele hoop materialen en processen die gigantische hoeveelheden energie kosten om te produceren, zoals (de productie van) beton en staal, waarvoor alternatieven zullen moeten komen.

Bewustzijn groeit

Het bewustzijn stijgt. Werkgevers kiezen haast alleen nog maar voor duurzame gebouwen, financiers eisen voldoening aan bepaalde duurzaamheidscriteria en ook particulieren gaan steeds meer voor zonnepanelen en elektrisch koken en rijden.

Meteen starten met het veranderen van je bedrijfsstrategie? Lees dan meer over transformatie hier.

Bronvermelding

Deze blog is gebaseerd op de volgende bronnen:

M Visscher, De Energietransitie (Nieuw Amsterdam, 2018).

Vastgoedjournaal

Vastgoedmarkt

NOS

SER

RVO

Share This