Maar liefst 24 PropTech & ConTech experts uit ons ledenbestand hebben ons geholpen de belangrijkste Trends voor 2020 voor de bouw- en vastgoedsector op papier te krijgen. Één ding is zeker: 2020 zal het jaar worden waarin bedrijven meer (moeten) gaan inzetten op innovatie, tech en data. We staan voor grote maatschappelijke opgaves. Écht innovatief ben je dan ook als je als onderneming in 2020 de kanteling durft te maken van geld verdienen naar impact maken. In dit artikel geven we het woord aan Jan van der Doelen, Senior Sector Banker Building & Construction and Real Estate bij ING.

“Trend voor volgend jaar is een veranderend speelveld en juist daardoor de noodzaak voor de sector om verder te innoveren. De bouwsector wordt momenteel geplaagd door de gevolgen van wet- en regelgeving op het gebied van 1. De stikstofuitstoot, 2. De hoeveelheid onafbreekbare stoffen in de grond en 3. De kwaliteitsborging rondom bouwprojecten- en werken.

Het aantal vergunningen neemt maand op maand af, de productie is nog wel op peil en groeit zelfs, maar bedrijven hebben zorgen over de continuïteit in de productie voor 2020/21 als gevolg van bovenstaande.  

Iets verder dan volgend jaar kijkend gaan de trends voor de sector over onder meer: 1. De andere ruimtelijke spreiding van functies van de gebouwde omgeving, 2. De energietransitie en energie-infrastructuur en bijbehorende circulaire modellen, 3. De toekomst van werk in de bouw en 4. Een andere productieketen in de bouw. Dit laatste vanwege: 

  • de vraagsturing en veranderende vraag
  • een andere marktordening en nieuwe toetreders
  • de behoefte aan gezonde verdienmodellen met een betere verhouding tussen rendement en risico

Succesvolle bedrijven dealen met zowel de korte als de lange termijn en blijven innoveren!“

Jan van der Doelen, Senior Sector Banker Building & Construction and Real Estate bij ING

*Deze voorspelling is eerder gepubliceerd door Vastgoedmarkt.