Hier vind je interviews met onze start-ups, scale-ups, (technologie) partners en grownups.

Blauwhoed: Voor de oplossingen van morgen moet je anders durven denken en doen.

De termen ConTech & PropTech. Waar denk je dan aan?

Dan denk ik aan energie en verbinding. Bijzonder hoe jullie tijdens de bijeenkomsten er steeds opnieuw in slagen om partijen aan elkaar te koppelen en iedereen enthousiast te maken voor vernieuwingen in vastgoed. Maar natuurlijk denk ik ook aan technologische ontwikkelingen en vernieuwingen in de branche die ervoor zorgen dat huizen steeds meer gaan ‘meedenken’ met de bewoner. Vernieuwingen die het wooncomfort steeds groter, maar ook leuker maken.

Wat zijn jouw belangrijkste argumenten om als sector aan de slag te gaan met technologie, innovatie en digitalisering?

Elk bedrijf dat vooruit wil, moet innoveren. Zonder innovatie geen succes. Er zijn veel (nieuwe en/of technologische) ontwikkelingen gaande in de wereld, daar moet je als vastgoedbedrijf op inspelen. Een kwestie van survival of the fittest: het bedrijf dat zich het beste aanpast aan de veranderende omgeving (of daarop anticipeert), overleeft. Blauwhoed doet dat al 400 jaar, dus bij ons zit het echt in ons DNA. Niet voor niets is ons motto: voor de oplossingen van morgen moet je anders durven denken en doen.

Daarnaast willen wij prettige en verrassende leefomgevingen creëren en onze klanten vérder helpen. Dat kan alleen als we de klant echt centraal zetten en goed te luisteren naar hun vraag. Technologie en digitalisering helpen ons om zowel de behoeften van bewoners steeds beter in kaart te brengen en zelfs te voorspellen als om daarop in te spelen voordat de klant ernaar vraagt.

Welke technologie vind je het meest interessant om nieuwe business mee te creëren of jouw processen mee te verbeteren (op korte termijn en welke op lange termijn)?

Data marketing is voor ons heel belangrijk. Door data mining en predictive data kunnen we straks de wensen van kopers zo goed in kaart brengen dat we steeds beter woningen kunnen ontwikkelen die passen op de (latente) behoeften van mensen en waardoor het verkoopproces een enorme vlucht kan nemen.

Er zijn er veel meer dan 1 technologie interessant! Daarnaast gaan we samenwerkingen aan met partijen in de branche die een vernieuwende kijk hebben. Powernest is bijvoorbeeld een mooi product waarmee zowel wind als zon worden gebruikt in de opwekking van energie. Daarnaast onderzoeken we met FCTRE de mogelijkheden om onze huizen all electric te maken, echte e-homes. Beide initiatieven zijn op korte termijn toe te passen in projecten.  

Hoe implementeer je technologie, innovatie en digitalisering binnen jouw organisatie?

Onlangs hebben we een tender gewonnen voor de Lloydpier in Rotterdam waarin zo’n Powernest wordt geplaatst. Maar de kracht van onze indiening zit ‘m naar mijn idee in het totaalconcept, gecreëerd door een bijzonder samengesteld projectteam. Het plan is ontworpen samen met zowel een gerenommeerde architect (Arons & Gelauff) als een nieuwkomer (Architectuur Maken), landschapsarchitect HOSPER, Buro Bouwfysica en Stebru. Dit heeft gezorgd voor een bijzondere energie, nieuwe inzichten en ideeën. Dat, in combinatie met gedegen marktonderzoek op basis van data, maakt dat ons plan als winnaar uit de bus kwam. Wij hebben al zo’n twee jaar een datamarketeer in dienst. Dit geeft ons belangrijke inzichten in de markt zodat we hier adequaat op kunnen anticiperen.

Wat is een succesvol voorbeeld?

Ons concept XO Living is een succesvolle samenwerking met BetonBallon. Voortgekomen uit Proptech overigens! Het idee om paraboolwoningen te maken waardoor extra woonbeleving, bijzondere plattegronden ontstaan én materiaalgebruik kan worden geminimaliseerd, is natuurlijk fantastisch. We zijn nu in overleg met een gemeente om te kijken of deze bijzondere woningen echt gerealiseerd kunnen worden.

Hoe heb je de klant betrokken?

Wij zetten de klant in elk project centraal en betrekken hen altijd. Bij elk project maken we gebruik van co-creatie. Het is altijd maatwerk: de ene keer meer intensief dan de andere keer en in verschillende fasen, van helemaal in het begin tot en met het verkoopproces. Hiervoor hebben we in samenwerking met Flavour een unieke co-creatie management tool ontwikkeld. Deze tool helpt onze ontwikkelingsmanagers om op creatieve wijze de wensen en verlangens van alle betrokken partijen op te halen en te borgen in het proces. Deze tool stelt ons in staat co-creatie echt een stap vérder te brengen. Uiteindelijke doel hiervan is om niet slechts antwoord te geven op de ontwikkelingsvraag, maar dankzij interactie echt van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Het helpt ons leefomgevingen te maken die verrassen. Voor XO Living hebben we geco-creëerd volgens de SCRUM methode. Dit heeft in een periode van 6 weken gezorgd voor een uitgedachte business case.

Welke uitdagingen ben je tegengekomen tijdens het proces?

Het werken met de co-creatie management tool is nog nieuw, dus dat levert soms nog wat technische uitdagingen op. Ook het toepassen van SCRUM vraagt een andere manier van werken. Voor wat betreft de uitwerking van het XO Living concept is het vooral een uitdaging om het zo uit te ontwikkelen dat we alle potentiele voordelen en kansen die het concept te bieden heeft, optimaal benutten.

Wat is jouw visie op samenwerking met start-ups & scale-ups?

Waarom moeilijk doen als het samen kan? Samenwerking geeft energie en biedt nieuwe kansen. Maar belangrijk is ook dat het niet alleen bij dromen blijft. De uitwerking van idee naar werkelijkheid vraagt vaak om een lange adem.

Wat zijn jouw 2 gouden tips met betrekking tot succesvol innoveren?

Wees vanaf het allereerste begin open en transparant naar elkaar. Vertrouwen in elkaar en eerlijk zijn in verwachtingen zijn randvoorwaarden om een innovatie te laten slagen, zijn onontbeerlijk. Daarnaast is het belangrijk dat innovaties worden gedeeld met de hele organisatie, zodat deze echt onderdeel worden van ieders gedachtengoed.
En natuurlijk: ‘eerst geloven en dan zien’. Je moet er voor 120% voor gaan en je weet dat er tegenslagen zijn en dingen mislukken. Die moeten je nog meer drive geven om de vernieuwingen echt te realiseren.

Wat is de reden dat je bent aangesloten bij Holland ConTech & PropTech?

Het is een prachtig netwerk van bedrijven. Het inspireert en helpt ons voorop te blijven lopen in de markt.