Hier vind je interviews met onze start-ups, scale-ups, (technologie) partners en grownups.

MVGM: Vastgoedregisseur van vastgoedportefeuilles

Wat zijn de belangrijkste ingrediënten voor innovatie in de bouwsector volgens jou?

Een denkwijze waarin vanuit push en pull perspectief wordt gedacht:

– “Push”: Technologische ontwikkelingen (Internet of Things, Big Data, Robotica en Domotica)
– “Pull”: Vraag- vs. aanbodmarkt (economisch klimaat)

Wat is de succesvolste innovatie van jouw bedrijf?

MVGM heeft zich de afgelopen periode ingezet om een eerste stap te maken naar actiever gebruik van alle beschikbare data. Zo heeft MVGM op basis van Tableau een team samengesteld dat zorgdraagt voor het ontsluiten en visualiseren van alle intern beschikbare data alsmede externe data. Deze vernieuwde werkwijze heeft MVGM instaat gesteld om met een gefundeerde onderbouwing opdrachtgevers gerichter te informeren en adviseren.

Verder is MVGM recent een weg ingeslagen waarbij op basis van uniforme processen haar werkstromen verder worden gedigitaliseerd waardoor werkzaamheden efficiënter worden uitgevoerd. Zo worden er nu applicaties ontwikkeld welke toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn vanaf alle gangbare apparatuur. Hierbij kan gedacht worden Inspect & Go en de toepassing van Docusign.

De rode draad in succesvolle innovaties zit hem vooral in het constant zoeken naar vernieuwing en door te onderzoeken hoe we dit in kunnen passen in onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Hoe heb je de klant betrokken bij deze innovatie?

MVGM betrekt haar opdrachtgevers bij het bepalen welke data relevant is om te komen tot de verschillende besluitvormingen. Op basis van deze relevante data is MVGM instaat om terug te beredeneren hoe informatie procesmatig moet worden verwerkt van input tot output om uiteindelijk op een kwalitatieve en tijdige wijze aan deze databehoefte te voldoen.

Welke uitdagingen ben je tegengekomen tijdens het innovatieproces?

Het is intern een uitdaging om het personeel bewust en enthousiast te maken en te houden van een ieders vrijheid en verantwoordelijkheid om constant mee te denken over innovaties binnen de bestaande alsmede nieuwe dienstverlening. Verder dient er constante aandacht te zijn om te zorgen dat personeel zich niet bedreigd voelt in gevallen waarin bijvoorbeeld werkzaamheden worden gedigitaliseerd.

De externe uitdaging ligt in timing en communicatie. Innovatieve toepassingen kunnen soms te laat maar ook te vroeg zijn. Verder worden door bestaande opdrachtgevers sommige (kapitaal intensieve) innovaties ook als vanzelfsprekend geacht.

Wat is de grootste les die je wilt delen met de jongere generatie?

Houdt het klein en beheersbaar. Zorg allereerst voor draagvlak bij het senior management, maar verleg daarna de focus op de toegevoegde waarde voor het personeel zodat deze jou beloftes waarmaken en het senior management laten zien welke geweldige keuze ze gemaakt hebben om voor jou oplossing te kiezen.

Wat is jouw visie op samenwerking met start-ups?

Van groot belang voor (middel)grote organisaties om nieuwe ontwikkelingen voortdurend te volgen maar ook actief te kunnen benutten. Om een toekomst bestendige bedrijfsvoering te creëren en houden moeten organisaties als MVGM ruimte hebben om (deel)producten en of diensten met externe partijen te verzorgen. Dit zullen veelal startups welke zeer wendbaar zijn om zodoende snel en dicht tegen een grownup aan te kunnen kruipen om zo samen vooruit te komen.

Een dergelijke samenwerking lijkt tevens een goede manier om tunnelvisie tegen te gaan die haast onvermijdelijk ontstaat in grotere organisaties, de startup kan enorm stimulerend werken in de bedrijfscultuur en aanzetten tot out-of-the-box veranderingen.

Noud: “De rode draad in succesvolle innovaties zit hem vooral in het constant zoeken naar vernieuwing en door te onderzoeken hoe we dit in kunnen passen in onze dienstverlening en bedrijfsvoering.” 

MVGM: Vastgoedregisseur van vastgoedportefeuilles