Hier vind je alle blogs op gebied van vastgoed en onze inspiratiesessies

Dit zijn de 8 ConTech trends in 2018

De ConTech trends in 2018

De bouw is aan het vernieuwen, doordat steeds vaker technologie, innovatie en digitalisering een plek krijgen binnen organisaties en projecten. Welke nieuwe trends voorziet de bouwsector zelf voor 2018? Acht leden van Holland ConTech & PropTech delen hun en inzichten ten aanzien van de vraag wat volgens hen de grootste impact zal hebben in 2018.

Welzijn

Bij het transformeren, renoveren en realiseren van gebouwen en/of gebieden gaat het niet alleen meer om fysieke ruimte vertaald in geld, grondstoffen en energie. Het gaat over het benutten van potentieel van mensen. Hoe dragen gebouwen en gebieden bij aan de gezondheid en geluk, het welzijn van de “bewoners”. Bij het ontwerp en de exploitatie gaat dát centraal staan.

Ontwikkelen en bouwen moet holistisch bijdragen en - afgemeten worden - aan een hoog welzijn en welvaartsniveau. Waarbij gebruikerstevredenheid, productiviteit en gezondheid de meest belangrijke succesfactoren worden. Edwin van den Berg, CEO – Van Wijnen

De versnelling

De grote schaarste op de arbeids- en grondstoffenmarkt zal in hoog tempo gevolgen hebben voor de industrialisering, samenwerkingsvormen en digitalisering. Alle bouwketenpartners worden gedwongen om in hun eigen deel van de keten product- en procesinnovaties te doen en toe te passen. In 2018 krijgt dit een versnelling en worden er eindelijk nieuwe standaarden ontwikkeld. We bouwen 100% eerst digitaal, durven onder druk van de schaarste voor nieuwe materialen of nieuwe toepassing daarvan te kiezen, passen deze het liefst in een geconserveerde omgeving toe en maken van de bouwplaats een logistiek georganiseerde assemblagefabriek. Sander Te Hoonte, Directeur – Lokhorst

Naar een digitale waardeketen

De 4e industriële revolutie zet door. Met 'digital twins': digitale representaties van de actuele gebouwde omgeving. Waaruit we met digital manufacturing snel en adaptief de life-cycle prestaties updaten. Zonder logge projecten om vele taken te organiseren die nu kunnen worden geautomatiseerd. Je rol blijft. Je identiteit verandert. Van wat je doet naar wat je bereikt. In een ander waarde model, gebaseerd op prestaties en informatie-uitwisseling. Van bouwwerk naar service. Van dienst naar oplossing. Otto Schepers, business unit manager Traffic and Roads – Witteveen+Bos

Megatrends

Als we de megatrends van dit moment nemen en dan specifiek inzoomen op de bouw dan zien we de volgende zaken een nog stevigere plaats veroveren in 2018:

- Artificial Intelligence gaat voor de bouw de grootste verandering brengen en dan – mijn inziens - met name Machine Learning en Generative Design.

- De inzet van Augmented and Virtual Reality creëren voor alle betrokkenen bij een project nieuwe inzichten en ervaringen.

- Digitale Platformen (zoals Autodesk’s BIM 360) zorgen voor betere samenwerkingen en nieuwe ecosystemen.  Sander Lijbers, AEC Industry Manager - Autodesk

2018 wordt het jaar van de waarheid. 

Opdrachtgevers, eindgebruikers en maatschappij nemen geen genoegen meer met mooie verhalen, zie recente campagnes. Het gaat vanaf nu dus om onderbouwing en aantoonbaarheid. Een circulair viaduct? Wat is de score in een materialenpaspoort dan? En welke ontwerpafwegingen zijn gemaakt? Een gezond gebouw? Waar draagt het aan bij en hoe weten we dat? Instrumenten als het materialenpaspoort en samenwerking met kennisinstituten worden daarmee cruciaal. Lars van der Meulen, Business Unit Manager duurzaamheid en innovatie – VolkerWessels

Met AI en Machine Learning kunnen we beter voorspellen.

We spreken met z’n allen over nieuwe technologieën zoals 3D laser scanning, lifecycle BIM, Virtual & Augmented Reality, 3D printing en IoT. De impact van deze nieuwe technologieën is groot, maar we beseffen ons nog te weinig dat we, dankzij die technologieën, op een schat aan data zitten. In 2018 gaan we de eerste toepassingen zien op het gebied van Artificial Intelligence en Machine Learning, die deze data omzetten in toegevoegde waarde voor alle stakeholders in onze projecten. Menno de Jonge, Directeur Digital Construction – Koninklijke BAM Groep

Impact Circulaire Economie

In 2018 bouwen we door met duurzaamheid, dat gaat gelukkig niet minder worden. Principes van de circulaire economie zien we steeds vaker terugkomen in aanbestedingen en ontwerp processen. Dit zal dus ook een impact gaan hebben op de bouw. Hier zijn steeds meer voorbeelden die een mooie oplossing met een goed verdienmodel combineren.  De grote vraag is of innovatie in de sector ook echt wordt versneld door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende prijzen. Of bouwen we gewoon door zoals we dat altijd deden, omdat er nu toch werk genoeg is…. Petran van Heel, Sector Banker Bouw – ABN AMRO

ConTech & PropTech innovatie ecosysteem

In 2018 zal er een groot Nederlands ecosysteem ontstaan, waarbij de Holland ConTech & PropTech community niet alleen vanuit het netwerk innovaties volgt en partijen verbindt, maar zelfs actief innovatie startups en scale-ups langdurige maatwerk begeleiding gaat bieden. Met als gezamenlijk doel: innovaties versneld naar de markt brengen en daarmee Nederland positioneren als de wereldspeler voor duurzame ConTech en PropTech innovatie ontwikkeling. Joep Welschen, senior consultant ecosystemen – KplusV

Trending voor 2018: Inzet op Human Capital

Er is een sterk stijgende behoefte aan medewerkers in de bouw enerzijds om te kunnen beantwoorden aan de gevolgen van toenemende complexiteit van het bouwproces door technologische vernieuwing en digitalisering en anderzijds om aan de capaciteitsvraag te kunnen voldoen. De concurrentie om de geschikte mensen neemt daardoor toe en er ontstaan meer wisselingen van werknemers tussen bedrijven. Werkgevers zullen extra moeten inzetten op het vergroten van hun aantrekkingskracht voor het juiste talent. Jan van der Doelen, Sector Banker Building & Construction and Real Estate - ING

 

Holland ConTech & PropTech wenst je een innovatief & passievol 2018 toe.